MU Siêu Việt | TEST: 06/03 - OPEN: 08/03

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 287] 06-03-2024
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 259] 06-03-2024
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 334] 06-03-2024
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 302] 06-03-2024
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 334] 06-03-2024
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 314] 06-03-2024
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 245] 06-03-2024
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 213] 06-03-2024
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 251] 06-03-2024
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 242] 06-03-2024
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 239] 06-03-2024
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 272] 06-03-2024
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 249] 06-03-2024
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 218] 06-03-2024
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1041] 06-03-2024
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 219] 06-03-2024
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 216] 06-03-2024
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 771] 06-03-2024
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 717] 06-03-2024
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1242] 06-03-2024
Giới thiệu sói tinh [đọc: 651] 06-03-2024
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 703] 06-03-2024
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 691] 06-03-2024
NPC trong game Mu Online [đọc: 940] 06-03-2024
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 623] 06-03-2024
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 563] 06-03-2024
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 558] 06-03-2024
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 524] 06-03-2024
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 577] 06-03-2024
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 608] 06-03-2024
  Xem tất cả các bản tin