MU Siêu Việt | TEST: 13/02 - OPEN: 15/02

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 324] 12-02-2021
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 398] 12-02-2021
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 420] 12-02-2021
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 480] 12-02-2021
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 321] 12-02-2021
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 345] 12-02-2021
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 276] 12-02-2021
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 303] 12-02-2021
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 304] 12-02-2021
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 331] 12-02-2021
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 263] 12-02-2021
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 295] 12-02-2021
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 346] 12-02-2021
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 304] 12-02-2021
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1545] 12-02-2021
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 298] 12-02-2021
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 790] 12-02-2021
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1045] 12-02-2021
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1021] 12-02-2021
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 864] 12-02-2021
Giới thiệu sói tinh [đọc: 792] 12-02-2021
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 689] 12-02-2021
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 784] 12-02-2021
NPC trong game Mu Online [đọc: 699] 12-02-2021
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 732] 12-02-2021
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 597] 12-02-2021
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 647] 12-02-2021
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 563] 12-02-2021
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 621] 12-02-2021
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 645] 12-02-2021
  Xem tất cả các bản tin